Signature-Flickrwiertz-1100x733

برای ارسال در خواست استخدام در شرکت کیهان ارتباط، ابتدا “فرم تقاضای استخدام” را دریافت نمایید و پس از پر کردن فرم استخدامی، به همراه دیگر موارد مورد نیاز از طریق فرم زیر برای شرکت کیهان ارتباط ارسال فرمایید. همکاران ما پس از بررسی فرمهای ارسالی، از طریق شماره اعلام شده از طریق همین فرم با شما تماس خواهند گرفت.