تولید برق خورشیدی

با ۶ برابر شدن رشد انرژی خورشیدی، خورشید به ارزانترین منبع تولید انرژی تبدیل خواهد شد.

با توجه به گزارش منتشر شده توسط آیرینا، میزان برق تولیدی از پنل های خورشیدی تا سال ۲۰۳۰، شش برابر افزایش خواهد داشت و هزینه های تولید برق آنها کمتر از رقیب همیشگی خود گاز طبیعی و زغال سنگ خواهد شد.
نیروگاههای فتوولتائیک ۱۳-۸% برق تولیدی دنیا را در سال ۲۰۳۰ تأمین خواهند نمود، در مقایسه با ۱,۲ درصدی که در انتهای سال گذشته داشته اند. پیش بینی می شود که میانگین هزینه های سیستم های فتوولتائیک به اندازه ۵۹% تا سال ۲۰۲۵ با کاهش همراه باشد تا انرژی خورشیدی را به ارزان ترین منبع تولید برق تبدیل نماید.
با توجه به گزارشات آیرینا، جذاب ترین بازارها برای پنل های خورشیدی تا سال ۲۰۲۰ عبارتند از برزیل، شیلی، اسرائیل، اردن، مکزیک، فیلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، عربستان سعودی و ترکیه. در مقایسه با ۲۲۷ گیگاوات ظرفیت در پایان سال ۲۰۱۵ ظرفیت جهانی تا سال ۲۰۳۰ می تواند به ۱۷۶۰ تا ۲۵۰۰ گیگاوات برسد.
با توجه به گفته آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، در سال ۲۰۱۵ میانگین هزینه برق تولیدی نیروگاهی فتوولتائیک ۱۳ سنت برای هر کیلووات ساعت بوده است که بیش تر از میانگین ۵ سنتی زغال سنگ و ۱۰ سنتی نیروگاههای گازی برای هر کیلووات ساعت بوده است. به طور متوسط هزینه ساخت نیروگاه فتوولتائیک برای هر وات تا سال ۲۰۲۵ به ۷۹ سنت در مقایسه با ۱,۸۰ دلار برای هروات در سال ۲۰۱۵ خواهد رسید. و این در حالی است که هزینه نیروگاههای زغال سنگ ۳ دلار برای هر وات و نیروگاه گازی ۱ تا ۱.۳۰ دلار برای هر وات خواهد بود.

منبع: www.bloomberg.com