3

گاها طراحی غیراستاندارد برخی شبکه های کامپیوتری پس از مدتی با مشکلات و چالش هایی مواجه خواهد شد که رفته رفته به بن بست هایی برای کاربران تبدیل خواهد شد . و شاید در بهترین حالت با کمترین راندمان به کار خود ادامه دهد اما راهکارهای فنی مهندسی ، بهینه سازی شبکه را برای ما تداعی خواهند کرد تا براساس تغییرات یا کاستی های اولیه کار طراحی شبکه از ابتدا انجام شود . این کار به مراتب زمان بر و پیچیده تر از طراحی اولیه یک شبکه خواهد بود چرا که شما گاها با برخی پارامترها و موقعیت های ثابت و غیر قابل تغییر دست و پنجه نرم خواهید کرد . لذا با اتکا به دانش فنی و با در نظر گرفتن کلیه استانداردهای شبکه به بهینه سازی شبکه کامپیوتری خواهیم پرداخت .

 

  • تست اتصال پذیری اجزای شبکه
  •   اتصال های بی سیم
  •  پیکر بندی IP
  •  بررسی Ping
  •   ردیابی مسیر
  •    تبدیل نام ها
  •  تست کابل های اتصال
  •  بررسی فعالیت کلی سگمنت ها(Segment)
  •    استفاده از DHCP