hamkari-01

موفقیت‌هایی که کیهان ارتباط در یک دهه فعالیت  خود در زمینه ارائه راهکارهای جامع مبتنی بر اینترنت  بدست آورده است ، نتیجه زحمات همکارانی متعهد و متخصص  بوده است که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام کیهان صادقانه تلاش کرده و می کنند و امید دارند که این درخت سال به سال  پر بار تر گردد . ما باور داریم که منافع‌مان با منافع سازمان گره خورده و درخشش کیهان افتخار تک تک اعضای این خانواده بزرگ خواهد بود.

اگر شما هم در جستجوی فضایی صمیمی بر پایه دانش فردی و جدیدترین فناوری های روز دنیا هستید به ما بپیوندید .