کسب رتبه عالی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

در پی ارزیابی صورت گرفته از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بررسی بیش از 200 شرکت دارنده پروانه عرضه خدمات، ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی، شرکت کیهان ارتباط موفق به کسب رتبه عالی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گردیده است؛ لازم به ذکر است که تنها 3 شرکت موفق به اخذ رتبه عالی توسط این سازمان شده اند.

برای مشاهده لیست رتبه بندی مذکور روی لینک زیر کلیک نمایید:

مشاهده لیست رتبه بندی