گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی

شرکت کیهان ارتباط موفق به ثبت قرارداد نمایندگی انحصاری محصولات Billion  در ایران و اخد گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت گردید .

با دریافت این گواهی نامه شرکت کیهان ارتباط به عنوان نمایندگی رسمی و انحصاری فروش و پشتیبانی کلیه محصولات شبکه  و مخابراتی xdsl  ، 3G/4G ، M2M و تجهیزات مدیریت انرژی هوشمند معرفی می گردد.