Integra G

INTEGRA-G یک سیستم فوق سبک و کارامد در زمینه مصرف انرژی است و یک محصول ممتاز در زمینه مهندسی هوشمند به حساب می آید. منظور از مهندسی هوشمند کاربرد همزمان صنعت رادیو و علم مواد است. مجتمع سازی رادیوی مایکروویو با آنتن های با بازده بالا و خیلی بالا در یک واحد، مزایایی در بردارد که می توان به صرف زمان کمتر هنگام نصب و راه اندازی، و قابلیت اطمینان بهتر لینک حتی در مناطق شلوغ اشاره کرد.